Standardkunskap, ISO 14001:2015, Ledningssystem för miljö

ISO 14001 är den överlägset mest använda standarden för miljöfrågor i världen. Miljöledningsstandarden kan användas av alla organisationer. Den är företagsledningens verktyg för att styra hur verksamhetens miljöarbete planeras, genomförs, följs upp och ständigt förbättras.

 

Syfte

Syftet med standarden ISO 14001:2015 är att företag ska bli medvetna om dess miljöpåverkan och utifrån detta minska sin miljöbelastning samt arbeta för en hållbar utveckling.

Under kursen går vi igenom standardens krav och förklarar dess innebörd samt ger praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten. Vi går även in på hur miljöledningssystem kan integreras med andra ledningssystem genom den gemensamma strukturen Annex SL.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering i miljöledning och standarden ISO 14001. Kanske står du inför uppgiften att införa ett ledningssystem för miljö, som företagsledare, miljöansvarig, ledningssystemansvarig eller genomför interna revisioner inom miljöområdet

Innehåll

  • Grundläggande kunskaper om ISO 14001
  • Förståelse för nyttan med ett ledningssystem för miljö 

Utbildningstillfällen

27 sep 2017
Sista anmälningsdag:
13 sep 2017
Plats:
RISE Borås, Conf.Room Flamman, Brinellgatan 4, Borås

Avgift

6 500 SEK (exkl. moms)
Exl. moms. I priset ingår kursmaterial, förtäring och kursintyg

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

Kursledare
Birthe Nörgaard

Tel: 010-516 56 09

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: