WORKSHOP ISO 14001 om skillnaderna mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015

Information om Annex SL och ISO 14001:2015

ISO 14001 är den överlägset mest använda standarden för miljöfrågor i världen. Den befintliga standarden ISO 14001:2004 har nu uppgraderats till ISO 14001:2015. Den följer Annex SL, en gemensam struktur som kommer att gälla för samtliga ledningssystemstandarder.

Syftet med standarden ISO 14001 är att företag ska bli medvetna om dess miljöpåverkan och utifrån detta minska sin miljöbelastning samt arbeta för en hållbar utveckling.
 

Syfte

Syftet är att gå igenom de nya kraven i ISO 14001:2015 och förklara dess innebörd samt ger praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha kunskap om förändringarna i nya ISO 14001. Kanske står du inför uppgiften att uppgradera ett befintligt ledningssystem för miljö, som företagsledare, miljöansvarig, ledningssystemansvarig eller genomför interna revisioner inom miljöområdet.

Utbildningstillfällen

26 okt 2017
Sista anmälningsdag:
18 okt 2017
Plats:
konf. rum Kronhjorten, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 70 Lund
Vi börjar kl 09:30 med kaffe och registrering av deltagare för att fortsätta med workshopen mellan kl 10:00 - 15:00 (inkl lunch och fika paus)

Avgift

4 300 SEK (exkl. moms)
inkl dokumentation samt fika och lunch

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

Kursledare
Birthe Nörgaard

Tel: 010-516 56 09

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: