WORKSHOP om skillnaderna mellan ISO 14001:2004 och ISO 14001:2015

Information om Annex SL och ISO 14001:2015

ISO 14001 är den överlägset mest använda standarden för miljöfrågor i världen. Den befintliga standarden ISO 14001:2004 har nu uppgraderats till ISO 14001:2015. Den följer Annex SL, en gemensam struktur som kommer att gälla för samtliga ledningssystemstandarder.
Syftet med standarden ISO 14001 är att företag ska bli medvetna om dess miljöpåverkan och utifrån detta minska sin miljöbelastning samt arbeta för en hållbar utveckling.
 

Syfte

Syftet är att gå igenom de nya kraven i ISO 14001:2015 och förklarar dess innebörd samt ger praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha kunskap om förändringarna i nya ISO 14001. Kanske står du inför uppgiften att uppgradera ett befintligt ledningssystem för miljö, som företagsledare, miljöansvarig, ledningssystemansvarig eller genomför interna revisioner inom miljöområdet.

Utbildningstillfällen

13 sep 2016
Sista anmälningsdag:
29 sep 2016
Plats:
Scandic Plaza, Umeå, Umeå
11 okt 2016
Sista anmälningsdag:
26 sep 2016
Plats:
SP Forksnings Byn IDEON - Kronhjorten, Scheelegatan 4, Lund
13 okt 2016
Sista anmälningsdag:
28 sep 2016
Plats:
SP Hus 1, ConfRoom Archimedes, Brinellgatan 4, Borås

Avgift

4 000 SEK (exkl. moms)
inkl dokumentation samt fika och lunch

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

Kursledare
Birthe Nörgaard

Tel: 010-516 56 09

Dokument

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: