IBC-behållare - Första och återkommande kontroll

Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskaper för att självständigt kunna utföra återkommande kontroller av IBC-behållare enligt de krav som ställs i transportregelverken ADR, RID och IMDG-koden.

 

 
 

Syfte

Vi erbjuder en kurs som ger en beskrivning av provkrav, regler för användandet av IBC-behållare, genomgång av regelverkskrav på inspektion och besiktning samt beskriver bedömningsgrunder och doku­mentationskrav. Vid godkänt genomförande av praktikövning och godkänt teoriprov, erhålls utbildningsintyg som verifierar status som behörig kontrollant enligt bl a MSBFS 2011:1. Övrig kontroll 6§.

Målgrupp

Kursen är en två-dagarsutbildning och riktar sig till personal som arbetar med underhåll och kontroll av cisterner och utrustning.

Innehåll

  • Genomgång av regler och klassificering
  • Typprovning av IBC-behållare teoretisk beskrivning
  • Märkning, dokumentation
  • Kontroll av IBC-behållare - teori
  • Praktiska besiktningsövningar
  • Bestämmelser för användning
  • Teoriprov

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

11 800 SEK (exkl. moms)
I kurskostnaden ingår all dokumentation samt förtäring. Ev hotellkostnad ingår inte.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Rizalina Brillante

Tel: 010-516 57 87

Kursadministratör
Susanne Auralinna

Tel: 010-516 52 48

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: