Mätsystem som tillhör kategori 2

- en tvådagars grundkurs för tekniker

Syfte

Kursen behandlar grundläggande statistik, mätning på effekt, energi och mätsystemets uppbyggnad. Regelverken för mätningar inom elmarknad, programvara för beräkning av mätfel och mätosäkerhet med övningsexempel tas upp. Vi kommer även att ta upp mätningar i fält, arbetsmiljöfrågor och klassning av instrument för kontrollmätning. Teori varvas med praktisk användning av programvara. Ni kommer själva att utföra kontroll på mätsystem för kategori 2.

Målgrupp

Elkrafttekniker som arbetar med mätning, mätningsfrågor och kvalitetssäkring av energi och elkraft.

Innehåll

På elmarknaden spelar mätning och insamling av mätvärden en väsentlig roll. För att uppnå trovärdighet mellan marknadens aktörer ställs krav på mätningarnas kvalitet vilket också återspeglas av myndigheternas föreskrifter som sätter upp "största fel". Vi kommer speciellt att titta på kategori 2 i denna kurs.

 

Teori och praktik
Teori varvas med praktisk användning av programvara. Ni kommer själva att utföra kontroll på mätsystem för kategori 2.


Föredragshållare

 

Bo Larsson, RISE

Kai Tranefors, RISE

Kristofer Holmberg, RISE

Mathias Nordlund, RISE

Stefan Svensson, RISE

Joakim Franzon, RISE

Ola Hedberg, E.ON Energidistribution AB

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

14 000 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, kaffe, luncher samt middag på kvällen mellan kursdag 1 och 2. Vid flera kursdeltagare från samma företag är kostnaden per följande deltagare 13 000 kronor (exkl moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Bo Larsson

Tel: 010-516 56 79

Kursadministratör
Helén Lindgren

Tel: 010-516 66 60

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.