Kalibrering av temperaturmätsystem

Hur vet du att du mäter rätt temperatur? För att göra korrekta temperatur-mätningar behövs mer än bara avancerade och noggranna mätinstrument. Det krävs både kännedom om de begränsningar som finns och insikt om alla de möjligheter som utrustningen ger.

Att mäta är att veta och med rätt kunskap så vet du också vad du mäter!

Innehåll

I kursen går vi igenom hur olika temperaturgivare fungerar och vilka faktorer som man måste ta hänsyn till för att kalibrera och mäta rätt. Tyngdpunkten är lagd på resistanstermometrar och termoelement. Vi visar de vanligaste sätten att kalibrera givare/instrument och hur man använder sig av olika kalibreringskonstanter enligt ITS-90 och IEC/EN 60751.

Kursen genomförs till stor del i form av laborationer vid Riksmätplatsen för temperatur. Genom att blanda teori och praktik får man en djupare förståelse för de mättekniska problemen och man ges möjligheter att direkt tillämpa de nyvunna kunskaperna.

Under kursen genomför vi också mätosäkerhetsberäkningar med speciell inriktning på temperaturmätning, utgående från de utförda laborationerna.

Eget instrument

För den som önskar finns möjlighet att ta med ett eget instrument till kursen. Under en av laborationerna kommer det att finnas utrymme att utnyttja temperaturlabbets resurser för att utföra mätningar med den egna utrustningen. Erfarenhet och kunskap om det egna mätinstrumentet är en av de viktigaste faktorerna för en riktig mätning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper inom temperaturmätning och kalibrering av temperaturmätsystem. Den lämpar sig för personer inom olika verksamhetsområden, allt från process och produktion till laboratorieverksamhet och kalibrering. Kursen kräver inga formella förkunskaper, det viktigaste är att man har ett genuint intresse av att lära sig mer om temperaturmätning.

 

 

Boka Hotellrum

Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best Western till rabatterat pris.

Sista bokningsdatum är 3 oktober 2019; efter detta datum går det att boka i mån av plats. 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

17 300 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, fika och lunch.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Magnus Holmsten

Tel: 010-516 56 82

Kursadministratör
Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Se även

Boka HotellrumDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.