Dioden som belysningskälla, experimentell mätteknik

Lösningar eller problem med LEDDet finns många parametrar att ta hänsyn till när man arbetar med LED-belysning. Aspekter som påverkar ljuskällan kan vara värme, fysiska storlekar, skiftande kvalité på färgåtergivningen (RA-index) med mera. Genom att delta i våra utbildningar i mätteknik för LED-belysning, ger vi dig möjligheten att lära dig att göra en kvalificerad bedömning vid val av olika komponenter och armaturer.

Syfte och mål


Kursen syftar till att deltagarna efter fullgjord utbildning ska kunna mäta själva, eller kunna göra en välavvägd beställning hos SP Mätteknik.

Innehåll

- Fotometriska grundbegrepp
- Diodens egenskaper
- Ljusflöde/ljusfördelning
- Bländning/luminans
- Spektrala mätningar/ Färgtemperatur/Färgåtergivningsindex
- Strålningsmätningar
- Livslängd/in och urkopplingar

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

Kursadministratör
Anna Axelsson

Tel: 010-516 54 72

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.