Flow measurement and industrial flows

Universitetet i Cambridge arrangerar en industrianpassad kurs i flödesmätning. Kursen består av tre dagar med inriktning på mätprinciper, mätarval och ny teknik.RI.SE samarbetar med universitetet i Cambridge runt olika problemställningar och forskningsprojekt för kvalitetssäkrad flödesmätning. Detta inkluderar också ett visst samarbete när det gäller utbildning. Vissa kurser arrangaras gemensamt och vissa av endast ett institut. Denna kurs arrangeras av Institute for Manufacturing.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

250-325 GBP /dag

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.