Maskinstyrningar – IEC 62061

IEC 62061 är en sektorspecifik version av den grundläggande SIL (Safety Integrity Level) standarden IEC 61508.Kursen går igenom grunderna i och tillämpningen av den nya maskinsäkerhetsstandarden IEC 62061 som beskriver kraven på styrsystem för maskiner. Denna standard definierar en så kallad ”Overall safety life cycle” vilket innebär att säkerhet skall hanteras på ett korrekt sätt under en produkts/systems hela livscykel, från i princip konceptstadiet tills man skrotar produkten/systemet.

Målgrupp

Ingenjörer inom maskinindustrin som arbetar med utveckling och provning av styrsystem.

Innehåll

  • riskanalys samt identifiering av säkerhetsfunktioner och val av lämplig riskreduktionsfaktor, SIL
  • framtagning av kravspecifikation
  • beräkning av hårdvarufelsannolikhet för säkerhetsfunktionen (PFHd)
  • krav på applikationskoden
  • validering

 För att öka förståelsen varvas teorin med praktiska exempel.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Begär offert.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.