Egenkontroll av flödesmätare - temadag med minimässa och leverantörers produktnyheter

Den 6 oktober 2015 är det återigen dags för vår temadag om flödesmätning. Vi diskuterar under dagen användning av olika testinstrument, frågor runt fältkalibrering och hur man kan funktionsprova en flödesmätare i drift.

Syfte

Syftet med dagen är att kunna mäta bättre. Genom att förstå principer och funktion hos olika instrument kan installationen, och därmed användningen optimeras.

Målgrupp

FoU-, instrument- och mättekniker, konstruktörer, instrumentansvariga, drift-, montage- och underhållsingenjörer samt personer som projekterar, köper och säljer mätutrustning.

Innehåll

Programmet varvar tekniska presentationer från forskare och leverantörer. Du kommer att få ta del av nya rön och rekommendationer, liksom information om produkter och tillämpningar.
 
OBS! Enstaka föredrag kan komma att hållas på engelska.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

6 100 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Oliver Büker

Tel: 010-516 58 89

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

Kursadministratör
Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.