Mätosäkerhet 2 – fördjupningskurs

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna i mätosäkerhet för dig som tidigare har arbetat med beräkning av mätosäkerhet.

Målet är att få bra verktyg och mallar för beräkning av mätosäkerhet för era olika mätmetoder. I kursen ingår även att beräkna mätosäkerhet för referensvärden vid provningsjämförelser eller vid tillverkning av standardprover.

Beräkning av mätosäkerhet görs av varje deltagare för två av laboratoriets rutinmetoder och dessa beräkningar kan sedan användas som mall för att beräkna mätosäkerhet för andra metoder. Som kursmaterial används Nordtest TR537 – Handbok för beräkning av mätosäkerhet vid miljölaboratorier, SP rapport 2003:23 och Eurachem-guiden om mätosäkerhet.

Dessutom används programvaran MUkit som kan laddas ner gratis och en generell programvara GUM workbench där mätosäkerhet kan beräknas utifrån en modellekvation. Stor fördel med programmen för mätosäkerhetsberäkning är dokumentationen – när beräkningen är gjord är också rapporten som beskriver beräkningen klar. 

Målgrupp

För dig som vill förbättra dina kunskaper om mätosäkerhet och arbetar på ett analys- eller provningslaboratorium. Du bör ha förkunskapskrav från någon av SPs kurser i mätosäkerhet eller ha motsvarande erfarenhet. 

 

Innehåll

Genomgång av terminologi och olika sätt att beräkna mätosäkerhet. Beräkning av mätosäkerhet för två egna mätmetoder. För varje metod väljs den bästa metoden för att beräkna mätosäkerheten. Finns kontrollprovsresultat och valideringsdata används dessa för beräkningen. Saknas detta eller om det bara finns delvis, kompletteras med modellberäkningar.

I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledaren.

Planera in en hel arbetsdag (eller två halvdagar) efter kursen, inom två veckor efter kursslut, för att göra klart beräkningarna och sedan skicka in den färdiga mätosäkerhetsberäkningen till oss på SP.

Kursen leds av Bertil Magnusson, Eskil Sahlin, Gunn-Mari Löfdahl och Kerstin Mattiasson.

 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

11 400 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

Kursadministratör
Johan Seger

Tel: 010-516 52 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.