Mätosäkerhet från kontrollprov och valideringsdata

Syfte

Kursen syftar till att ge ett bra verktyg för beräkning av mätosäkerhet. Målet är att utifrån kraven göra en bra men enkel uppskattning av mätosäkerheten till en rimlig kostnad för laboratoriet.

 

Beräkningen av mätosäkerhet som tas upp på kursen baseras på data från kontrollprov och validering (dvs. man behöver ha tillgång till dessa data) och är lämpligt för metoder som används rutinmässigt. Beräkningen av mätosäkerhet görs för en av laboratoriets rutinmetoder och kan sedan användas som mall för att beräkna mätosäkerhet för andra metoder. Inriktningen är främst kemiska analysmetoder, och exempel och övningar är hämtade härifrån.

Som kurslitteratur används Nordtest TR537 – Handbok för beräkning av mätosäkerhet vid miljölaboratorier, SP rapport 2017:45. Engelsk version finns att hämta på http://www.nordtest.info/

Målgrupp

För er som skall ta fram mätosäkerhet för era analysmetoder.

Innehåll

 

§  Genomgång av terminologi

§  Översikt över olika sätt att beräkna mätosäkerhet

§  Grundläggande statistik

§  Beräkning av mätosäkerhet utifrån kontrollprovsresultat och validering för egen vald metod

En viktig del av kursen är att deltagarna har möjlighet att fråga och diskutera med kursledarna kring deltagarnas egna metoder.

I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledarna. Planera in en hel arbetsdag (eller två halvdagar) efter kursen, inom två veckor efter kursslut, för att göra klart beräkningarna och sedan skicka in den färdiga mätosäkerhetsberäkningen till oss på RISE.

Kursen ges normalt två gånger per år (på våren i Stockholm och på hösten i Borås).

Kursen leds av Eskil Sahlin, och ibland även Bertil Magnusson och Anders Karlsson.

 

Hotell

Dessa hotell har SP avtal med i Borås: Quality Hotel Grand, Best Western Hotell, Scandic Plaza och Comfort Hotel Jazz. I Stockholm har vi avtal med Hotel Arcadia.

Utbildningstillfällen

12-13 nov 2019
Sista anmälningsdag:
25 okt 2019
Plats:
Rise, Borås
Eventuellt hotell bokas och betalas av deltagarna själva

Avgift

13 200 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Kursledare
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

Anders Karlsson

Tel: 010-516 52 73

Kursadministratör
Johan Seger

Tel: 010-516 52 67

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.