Mätosäkerhet från kontrollprov och valideringsdata

Syfte

Kursen syftar till att ge ett bra verktyg för beräkning av mätosäkerhet. Målet är att utifrån kraven göra en bra men enkel uppskattning av mätosäkerheten till en rimlig kostnad för laboratoriet. Denna beräkning av mätosäkerhet görs för en av laboratoriets rutinmetoder och kan sedan användas som mall för att beräkna mätosäkerhet för andra metoder. Som kursmaterial används Nordtest TR537 – Handbok för beräkning av mätosäkerhet vid miljölaboratorier, SP rapport 2015:74.
Engelsk version finns att hämta på http://www.nordtest.info/

Målgrupp

För er som skall ta fram mätosäkerhet för era analysmetoder.

Innehåll

  • Genomgång av terminologi och olika sätt att beräkna mätosäkerhet för några analysmetoder
  • Beräkning av mätosäkerhet utifrån kontrollprovsresultat och validering för egen vald metod

 

I kursen ingår arbete både före och efter kurstillfället. Materialet skickas in för uppföljning, och deltagarna får individuell återföring från kursledaren. Planera in en hel arbetsdag (eller två halvdagar) efter kursen, inom två veckor efter kursslut, för att göra klart beräkningarna och sedan skicka in den färdiga mätosäkerhetsberäkningen till oss på SP.

Kursen leds av Eskil Sahlin och Bertil Magnusson.

 

Hotell

Dessa hotell har SP avtal med i Borås: Quality Hotel Grand, Best Western Hotell, Scandic Plaza och Comfort Hotel Jazz. I Stockholm har vi avtal med Hotel Arcadia.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 500 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Kursledare
Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

Kursadministratör
Johan Seger

Tel: 010-516 52 67

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: