Utbildning i den nya DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Europaparlamentet och EU:s ministerråd antog i april 2016 Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ersätter fr.o.m. 2018-05-25 den svenska personuppgiftslagen (PuL) och ställer betydligt högre och tydligare krav avseende hantering av personuppgifter samt har skyhöga sanktionsavgifter för den som inte efterlever lagstiftningen.Målet med lagstiftningen är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Detta omfattar all hantering och registrering av personuppgifter och ställer omfattande krav på företaget när det gäller information till berörd och hantering av uppgifterna.
I utbildningen, som omfattar en halv dag, går vi igenom förordningen samt dess påverkan på företaget och ger även vägledning i hur man kan organisera och komma igång med arbetet.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna tillräcklig förståelse för förordningens omfattning och innehåll så att deltagarna kan identifiera de brister man har i sin verksamhet som behöver åtgärdas för att efterleva lagstiftningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företagsledare och medarbetare som ansvarar för efterlevnad av lagstiftning. Kursen lämpar sig också för konsulter inom verksamhetsstyrning samt IT-personal.

Innehåll

Genomgång av förordningen i förhållande till nuvarande personuppgiftslagstiftning samt information om hur man utformar ett skydd av personuppgifter. Vidare finns även utrymme för frågor och diskussion.

Kurstider: 09:30 - 15:00 inklusive lunch och paus

Kursledare: Rickard Svenningsson 0765-559560, rickard@infosective.se

Revisionsledare och produktansvarig för certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27001), kvalitet och miljö.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

5 000 SEK (exkl. moms)
inkl kaffe/te, fika och kursmaterial

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.