Workshop nya livsmedelsstandarderna ISO 22000:2019 och FSSC 22000 v5

ISO 22000 är en standard med krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Standarden riktar sig till alla aktörer i livsmedelskedjan och organisationer som levererar in i livsmedelskedjan. Såväl ISO22000 som FSSC22000 är internationella standarder för säkrare och effektivare livsmedelsproduktion.
FSSC22000 är godkänd enligt GFSI:s krav för benchmarking av standarder och accepteras av de flesta dagligvarukedjorna i Europa. Den fungerar också för leverantörer av egna märkesvaror.
FSSC 22000 baseras på ISO22000 med tillhörande tekniska standarder samt ett antal extra FSSC krav.
De nya uppdateringarna av ISO22000 och FSSC 22000 har publicerats och övergången ska vara genomförd senast 19 jun 2021.


Några av förändringarna i de nya standarderna är:

 • Antagande av ”High Level Structure”, gemensam struktur för ISO- ledningssystemstandarderna underlättar integrering med övriga ISO standarder
 • Ett nytt riskperspektiv som skiljer på risker på ledningsnivå och operativ nivå
 • Har ett PDCA tänk (systematiskt förbättringsarbete) på två nivåer strategiskt och operativt
 • Starka kopplingar till Codex Alimentarius

Syfte

Stärka deltagarna i sitt arbete inför uppgraderingen till ISO22000:2019 och FSSC v5

Målgrupp

Workshopen vänder sig till dig som vill ha kunskap om förändringarna i standarderna inför uppgraderingen, för er som önskar uppgradera från ISO22000 till FSSC 22000 eller byta från BRC till FSSC 22000.

Innehåll

Workshopen ger dig:

 • Genomgång av ISO 22000:2019 och FSSC 22000 v5 med tyngdpunkt på förändringarna och nya krav
 • Exempel på tillämpningar av de nya kraven
 • Kunskap för att kunna utveckla ledningssystemet mer systematiskt för förbättrad prestanda och hållbar utveckling
 • Tillfälle att diskutera med kollegor och kursledare


  UTBILDNINGSTILLFÄLLE:  28 aug 2019

  Sista anmälningsdag: 15 aug 2019
  Plats: Konf .rum GALILEO, HUS 1, Brinellgatan 4 i Borås

  Workshopen startar kl. 8.30 med fika och registrering av deltagare samt avslutas kl. 16.30

  För att AN MÄLA sig - klicka på länken ANMÄLAN under "se även" på höger sida.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

6 000 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, fika och lunch

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

Dokument

Se även

ANMÄLAN
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.