WORKSHOP ISO 9001 om skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 och ny struktur för ledningssystemstandarder

ISO 9001 är den överlägset mest använda standarden för kvalitetsledning i världen. Den befintliga standarden ISO 9001:2008 har nyligen uppgraderats till ISO 9001:2015.
Standarden följer strukturen i Annex SL, som är en ny gemensam struktur som kommer att gälla framöver för samtliga ledningssystemstandarder.
Vi går igenom de nya kraven i ISO 9001:2015 och den nya strukturen för ledningssystemstandarder, förklarar dess innebörd samt ger praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Syfte

Syftet är att gå igenom de nya kraven i ISO 9001:2015 och den nya strukturen för ledningssystemstandarder, förklara dess innebörd samt ge praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering om förändringarna i nya ISO 9001. Kanske står du inför uppgiften att uppgradera ett befintligt kvalitetsledningssystem, som företagsledare, miljöansvarig, ledningssystemansvarig eller så genomför du interna revisioner.

Utbildningstillfällen

15 nov 2017
Sista anmälningsdag:
1 nov 2017
Plats:
Konf.rum Galileo, Hus 1, Brinellgatan 4, Borås

Avgift

4 300 SEK (exkl. moms)
I priset ingår kursmaterial och förtäring

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: