WORKSHOP ISO 9001 om skillnaderna mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 och ny struktur för ledningssystemstandarder

ISO 9001 är den överlägset mest använda standarden för kvalitetsledning i världen. Den befintliga standarden ISO 9001:2008 har nyligen uppgraderats till ISO 9001:2015.
Standarden följer strukturen i Annex SL, som är en ny gemensam struktur som kommer att gälla framöver för samtliga ledningssystemstandarder.
Vi går igenom de nya kraven i ISO 9001:2015 och den nya strukturen för ledningssystemstandarder, förklarar dess innebörd samt ger praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Syfte

Syftet är att gå igenom de nya kraven i ISO 9001:2015 och den nya strukturen för ledningssystemstandarder, förklara dess innebörd samt ge praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering om förändringarna i nya ISO 9001. Kanske står du inför uppgiften att uppgradera ett befintligt kvalitetsledningssystem, som företagsledare, miljöansvarig, ledningssystemansvarig eller så genomför du interna revisioner.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

4 300 SEK (exkl. moms)
I priset ingår kursmaterial och förtäring

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: