Waste Refinery seminarium

Tema: Benchmarking – vad kan biogasbranschen lära av industrin?

Kan arbetsätt inom industrin användas som förebild för att skapa en effektivare biogasproduktion med färre driftsproblem, mindre förluster och produkt i fokus?

Denna eftermiddag vill vi skapa en diskussion kring vem biogasbranschen egentligen bör jämföra sig med för att utvecklas. Förbättringsområden identifieras samtidigt som vi inspireras av erfarenhet av andra branscher.

Syfte

Att visa på förbättringsmöjligheter genom att arbete med biogasprocessen enligt samma princip som andra industriella produktionslinjer. Utifrån biogasprocessens utmaningar och möjligheter ta lärdom från andra industriella processers erfarenhet kring LEAN och underhållsstrategier.

Målgrupp

Seminariet passar dig som är intresserad av verktyg och strategier för en effektivare biogasproduktion. Det riktar sig främst till företag, kommuner, organisationer, konsulter som vill ta lärdom från andra industriella processers erfarenhet kring LEAN och underhållsstrategier för att minimera förluster.

Innehåll

12.30 Inledning

 • Benchmarking biogas – erfarenheter vid benchmarking mellan biogasanläggningar
  Johan Yngvesson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Energiteknik
 • LEAN i livsmedelsbranschen och erfarenhet vid tillämpning i lantbruket
  – potentiella redskap för effektivare biogasproduktion
  Anna Rydberg och Henrik Olsson, JTI
 • Drift och underhållsstrategier – nyttja beprövade strategier för att öka effektiviteten
  Marcus Bengtsson och Ali Rastegari, Volvo/Mälardalens Högskola

14.00-14.30 Fika

 • Matavfall som råvara – såhär kan man minska förluster, en studie i Göteborg
  Lia Detterfelt, Renova och Jonas Hed, Kretslopp och Vatten Göteborg
 • Effekter av driftstopp – exempel från verkligheten 
  Daniel Tamm, BioMil

15.30 Avslutning

 

Moderator: Evalena Blomqvist, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

500 SEK (exkl. moms)
Kostnadsfritt för WR-parter

Kontaktpersoner

Christina Anderzén

Tel: 010-516 58 34

Se även

EkocentrumDokumentet öppnas i ett nytt fönsterWaste RefineryDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.