WORKSHOP om nya ISO 13485

ISO 13485 beskriver kraven på ledningssystem för verksamheter och organisationer som är involverade i medicintekniska produkters livscykel. Det kan vara allt ifrån utveckling och produktion till lager och distribution till sluthantering av produkten. Standarden används världen över och senaste internationella uppdateringen gjordes 2003. Nu kommer en ny utgåva!Standarden behåller samma struktur som i nuvarande version och kommer därmed att skilja sig från den nya ISO 9001:2015 standarden. ISO 13485 blir nu tydligare avseende hur regulatoriska krav ska identifieras och hanteras d v s den blir mera tydligt en standard för medicintekniska produkter och tjänster och hur organisationen ska uppfylla de krav som ställs på dem.

Syfte

Att få kunskaper om den nya ISO 13485  och hur förändringarna kommer påverka ”din” verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering om föndringarna i nya ISO 13485 och som redan känner till ISO 13 485:2003/2012. Kanske står du inför uppgiften att uppgradera ett befintligt kvalitetsledningssystem, är företagsledare, är kvalitetsansvarig, har ansvar för den regulatoriska kunskapen inom företaget eller så genomför du interna revisioner.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

4 000 SEK (exkl. moms)
I kurspriset ingår kursmaterial och förtäring

Kontaktpersoner

Kursadministratör
Malin Flygt Norberg

Tel: 010-516 59 75

Kursledare
Karin Andresen

Tel: 010-516 53 97

Dokument

Program
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: