Workshop ISO 45001 om skillnaderna mellan OHSAS 18001 och ISO 45001

OHSAS 18001 blir ISO 45001

OHSAS 18001, som länge har varit den vanligaste standarden för arbetsmiljö, kommer att ersättas av den nya ISO standarden ISO 45001:2018. Standarden följer Annex SL, den gemensam strukturen som gäller för samtliga ledningssystemstandarder.

Syftet med standarden är att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att hjälpa er med övergången till den nya standarden erbjuder RISE Certifiering en workshop i skillnaderna. 

 

Kursledare

Det kommer att vara RISE revisionsledare Per Lindberg som håller i kursen. Per har lång erfarenhet som arbetsmiljörevisor samt produktansvarig inom arbetsmiljö och sitter även med i den svenska tekniska kommittén i framtagandet av ISO 45001:2018.

Syfte

Syftet är att gå igenom de nya kraven i ISO 45001:2018 och förklara dess innebörd samt ger praktiska exempel på hur dessa kan tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha kunskap om förändringarna i och med  ISO 45001. Kanske står du inför uppgiften att uppgradera ett befintligt ledningssystem för arbetsmiljö, som företagsledare, arbetsmiljöansvarig, ledningssystemansvarig eller genomför interna revisioner inom arbetsmiljöområdet.

Utbildningstillfällen

17 sep 2019
Sista anmälningsdag:
3 sep 2019
Plats:
RISE Göteborg, konf. rum Solrummet, Eklandagatan 86, Göteborg
Workshopen är mellan kl 09:30 - 15:00
15 okt 2019
Sista anmälningsdag:
1 okt 2019
Plats:
RISE Lund, konf. rum Kronhjorten, Sheelevägen 27 (Forskningsbyn Ideon), Lund
Workshopen är mellan kl 09:30 - 15:00
14 nov 2019
Sista anmälningsdag:
31 okt 2019
Plats:
RISE Borås, Hus 1 konf. rum Galileo, Brinellgatan 4, Borås
Workshopen är mellan kl 09:30 - 15:00

Avgift

5 000 SEK (exkl. moms)
I priset ingår utbildningsmaterial, förtäring och intyg

Kontaktpersoner

Kursledare
Per Lindberg

Tel: 010-516 55 60

Kursadministratör
Anette Schroth Viktorsson

Tel: 010-516 59 48

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.