Utbildning i nya brandskyddsregler

Plan- och bygglagen samt gällande byggregler ställer höga krav på rättsäker tillämpning och kontroll. De senaste två åren har Boverkets byggregler reviderats tre gånger, vilket inneburit stora kravändringar. SP Fire Research erbjuder nu en heldagsutbildning i byggreglerna med fokus på nyheterna i BBR 19, 20 & 21, rättssäker tillämpning och kontroll.
Kursinnehåll

-       Klassificering av byggnader och verksamheter, den nya verksamhetsklassen 3b (studentbostäder mm) i BBR 21

-       Skillnaden mellan förenklad och analytisk dimensionering

-       Regler för ändring och ombyggnad

-       Bärförmåga vid brand, eurokoder och EKS

-       Vad ställs det för krav på kontroll av brandskyddet?

-       Vad bör ingå i en kontrollplan?

-       CE-märkta, typgodkända och P-märkta byggprodukter – vad betyder märkningen?

-       Vad ingår i kommunens tillsyn?

-       Ansvaret som byggherre, projektör och tillsynsmyndighet

-       Regler om brandbelastning

-   Tid för diskussion och frågor, t.ex. kring framtida ändringar för ”nattis”

  

§  Den 1 januari 2013 började BBR 19 gälla fullt ut.

§  Nya reglerna för ändring av byggnad gäller från 1 januari 2013.

§  Plan- och bygglagstiftningen genomgick stora förändringar som trädde i kraft 2 maj 2011.

§  Nya konstruktionsregler, eurokodsystemet, innebar att BKR slutade gälla den 2 maj 2011.

§  Den 1 juli 2013 trädde den nya europeiska byggproduktförordningen i kraft, och den ersatte då byggproduktdirektivet.

§  Den 1 juli 2013 reviderade Boverket byggreglerna igen och BBR 20, BBRBE, BBRAD 3 och EKS 9 började gälla.

§  Den 1 juli förväntas BBR 21 träda i kraft, med övergångstid under 1 år.


Om utbildaren

Michael Strömgren var projektledare för revideringen av BBR 19 på Boverket där han arbetade som brand-ingenjör under fyra år. På SP Fire Research arbetar han som specialist på byggregler och fire safety engineering. I samarbete med SP Sitac medverkar han också i examineringen av certifierade sakkunniga inom brandskydd, som det ställs krav på i PBL. Med sin myndighetsbakgrund ger han er en unik möjlighet att höja kompetensen inom rättssäker tillämpning av byggregler.

 

Tider för utbildningen

Fika finns mellan 08.00 och 09.00
Start utbildning 09.00
Lunch 11.30-12.30
Fika 14.30-15.00
Avslutning 16.30

Målgrupp

Byggnadsnämnd, räddningstjänst, kontrollansvariga, brandkonsulter, byggherrar, arkitekter och fastighetsägare.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

4 900 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Michael Strömgren

Tel: 010-516 58 92

Kursadministratör
Linnea Hemmarö

Tel: 010-516 59 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: