Introduktion till brusvibrationer

Vi upplever brusvibrationer i vår vardag hela tiden. Vibrationerna finns i alla typer av fordon där såväl komponenter och fastmonterad styrelektronik som transporterat gods påverkas. Men brusvibrationer förekommer även i stationära installationer både inomhus och utomhus. Vibrationerna är slumpmässiga , dvs vi vet inte exakt när nästa stöt i bilen inträffar eller hur kraftig den kommer att bli och vi vet därför inte hur stora krafter fjädringen i bilen kommer att utsättas för. På samma sätt vet vi inte hur kraftig nästa vindby kommer att vara och därmed inte påkänningarna på elektroniken i radiomasten.

Målgrupp

Mekanik- och elkonstruktörer som skall dimensionera mot dynamiska laster, men även mät- och provningsingenjörer som utifrån fältmätningar skall specificera stöt- och vibrationstester.

Innehåll

 • Mekaniska vibrerande system
 • Tidsforcerade brusvibrationstesterFatigue Damage Spectrum: Ett verktyg för att gå från teori till provningKonstruktionsråd för att undvika felutfallExempel på livslängdsprovning med funktionsövervakning av en produkt
 • Genomgången teori demonstreras med ett antal enkla, men realistiska exempel.
 • Beräkning av egenfrekvenser
 • Brusvibrationer i ingenjörsapplikationer
 • Skillnad mellan stöt, sinus- och brusvibration
 • Statistiska parametrar för att beskriva brusvibrationer
 • Effekttäthetsspektrum (Power Spectral Density, PSD)
 • Beräkning av responser hos mekaniska system som exponeras av brusvibrationer
 • Tidsforcerade brusvibrationstester
 • Fatigue Damage Spectrum: Ett verktyg för att gå från teori till provning
 • Konstruktionsråd för att undvika felutfall
 • Exempel på livslängdsprovning med funktionsövervakning av en produkt
 • Genomgången teori demonstreras med ett antal enkla, men realistiska exempel.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

9 000 SEK (exkl. moms)
Inkl. förtäring

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Gunnar Kjell

Tel: 010-516 52 23

Kursadministratör
Susanne Auralinna

Tel: 010-516 52 48

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.