Byggfel

ByggfelSP bjuder in till en temadag där vi diskuterar varför det blir fel när vi bygger, vems ansvar det är och vad man kan göra för att minimera antalet fel. Efter succén i Borås i våras bestämde vi oss för att genomföra temadagen i Stockholm med ett ännu bättre program.

SP utreder varje år hundratals skadefall av olika storlekar inom byggsektorn. Det kan röra sig om allt från felkonstruerade trappor och deformerade balkar till systemfel som putsade, enstegstätade fasader och fukt i våtrum. Men vad kan man göra för att minimera felen, och vem har egentligen ansvaret för att det blir rätt?

Syfte

Temadagen syftar till att genom föreläsningar och diskussion ge ökad kunskap inom ett antal frågeställningar:
• Vilka skador kan uppstå när vi gör fel?
• Vem har ansvaret för att det blir rätt?
• Hur ska man bära sig åt för att reducera felen?

Målgrupp

Temadagen vänder sig till dig som vill veta mer om kvalitet och ansvar samt hur olika instanser och funktioner i näringslivet ser det ur sitt perspektiv.

Innehåll

Temadagen fokuserar på frågor inom byggandet såsom kvalitet, ansvar, kontroll och uppföljning. Vi får lyssna till ett antal föreläsare som berättar hur de ser på frågorna ur sitt perspektiv. Föreläsarna kommer också att ge tips och råd om vilka vägar man kan gå på för ett mer felfritt byggande. Vid varje föreläsning kommer det att finnas tid för frågor och diskussioner.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

3 300 SEK (exkl. moms)
2 700 SEK (exkl. moms) per person för ytterligare deltagare vid anmälan av flera personer från samma organisation. I avgiften ingår fika och lunch. Vid anmälan anges eventuella allergier eller önskemål om specialkost.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

Kursadministratör
Lena Davidsson

Tel: 010-516 56 12

Dokument

Se även

Skadeutredningar : Skador i byggnader
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.