Kurser och seminarier

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser samt temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.

Allt fler väljer att kompetensutveckla sig på SP och vårt utbud växer. Vi är övertygade om att det beror på att utbildningarna snabbt går att omsätta i handling. Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av när du är tillbaka i verkligheten på din arbetsplats.

Alltid den senaste kunskapen

När du utbildar dig på SP kan du vara säker på att få ta del av den senaste kunskapen. Vi utvecklar ständigt vår egen kompetens genom forskning och samarbete med andra institut, högskolor och näringsliv - både i Sverige och utomlands.

Sök inom utbildning

Dynamik för konstruktörer (Dynamics for Designers)

Kursen har en praktisk inriktning där teorin exemplifieras med stöt- och vibrationsprovning. Föreläsare från SP och DyNova. Borås den 27-29 september.Läs mer...

Den energikloka livsmedelsbutiken

Välkommen att gå den kostnadsfria webbutbild- ningen "Den energikloka livsmedelsbutiken" på BELIVS webbplats. Utbildningen vänder sig främst till butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare.Läs mer...
GAST

ISO 13849 Maskinsäkerhet – säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Kursen ger detaljerad kunskap kring ISO 13849-1 som beskriver hur man konstruerar skyddsfunktioner samt ISO 13849-2 som beskriver krav på validering av skyddsfunktioner. Kursen ges den 21-22 september i Borås.Läs mer...
Utbildning industri 4.0

Digitalization and Industry 4.0

Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att svensk industri ska vara världsledande inom modern och hållbar produktion. Nu finns utbildningen för Industri 4.0 i Sverige.Läs mer...

Maskinsäkerhet och säkra styrsystem - grundkurs

Kursen hålls på SP i Borås den 10-11 november.Läs mer...
ESD

ESD grundutbildning och mät/fördjupningskurs

Vid hantering av oskyddad elektronik är risken för ESD-skador hög. Detta förhindras genom införande av ett ESD-skydd i verksamheten samt genom utbildning av den personal som hanterar ESD-känsliga produkter.Läs mer...

Aktuella utbildningar

Internrevision steg 1, kvalitets...
30-31 aug 2016, Stockholm
Smak och sensorik 7,5 högskolepo...
31 aug-26 okt 2016, Göteborg
Digitalization and Industry 4.0
1-2 sep 2016, Stockholm
Internrevision, ISO 22000 och FS...
1-2 sep 2016, meddelas längre fram
Grundkurs i virkestorkning
14 sep 2016, Linneryd
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: