Felinjicering

Felinjicering är en aktivitet som är obligatorisk eller starkt rekommenderad i många standarder relaterade till utveckling av pålitliga datorsystem, till exempel ISO 13849, IEC 61508 och ISO 26262. Denna kurs förklarar hur felinjicering kan användas för validering av pålitlighet hos sådana system och hålls av kursledare med mer än 20 års erfarenhet av området.

Syfte

Kursen syftar till att förbättra kunskap och förståelse för hur felinjicering kan användas för validering av pålitlighet hos datorsystem. Ett antal tekniker och verktyg som kan användas för att injicera fel presenteras och karakteriseras. För- och nackdelar med respektive teknik belyses.

Målgrupp

Kursen är lämplig för både hård- och mjukvarutekniker involverade i utveckling av pålitliga datorsystem.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper kring hård- och mjukvara.

Innehåll

Bakgrund

 • Pålitliga datorsystem
 • Validering av pålitlighet

Felinjiceringstekniker

 • Generell karakteristik
 • Fysiska felinjiceringstekniker
  • Hårdvaruimplementerad felinjicering
  • Mjukvaruimplementerad felinjicering
 • Simuleringsbaserade felinjiceringstekniker
  • Modellimplementerad felinjicering

Övningar: Karakterisering av felinjiceringstekniker

Forskningsfrågor kring felinijcering

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.