Kurs (fortsättning) i Miljötålighetsteknik

Alla produkter påverkas mer eller mindre av värme/kyla, solstrålning, korrosiv miljö, stötar och vibrationer. Om produkten innehåller elektronik kan denna störa omgivande produkters elektronik eller störas av dessa. Hur säkerställer man att en produkt har avsedd livslängd och fungerar i den miljö den är tänkt att användas i? Miljötålighetsteknik handlar om detta.

Svenska föreningen för miljötålighetsteknik, SEES, anordnar tillsammans med RISE en tvådagars kurs i ämnet.

Syfte

Frågorna inom industrin kring hur produkters prestanda och hållbarhet påverkas av den miljö de befinner sig i är många. Ämnet miljötålighetsteknik försöker ge svar på dessa. Metoderna för att finna svaren kan ofta innefatta analys, provning eller beräkning.  

Målgrupp

Något krav på att ha genomgått grundkursen finns inte men den som anmäler sig till denna kurs bör ha en viss grundkunskap i ämnet. Känner du dig osäker på om du har tillräckliga förkunskaper kan du kontakta föredragshållarna.

Innehåll

Kursen består av tre delar som behandlar klimatiska/kemiska miljöfaktorer, stöt/vibration samt elmiljö.

 

Förutom föredrag innehåller kursen ett antal demonstrationer och visningar på RISE laboratorier där de teoretiska delarna av föredragen visas praktiskt.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

13 500 SEK (exkl. moms)
Företag som är medlemmar i SEES betalar 11 500 kr

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Gunnar Kjell

Tel: 010-516 52 23

Kursadministratör
Susanne Auralinna

Tel: 010-516 52 48

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.