Värmemätare, kalibreringsmetoder (bl a för TPA)

Fjärrvärmeområdet påverkas just nu av en mängd mättekniska frågor. Tillämpning av ”öppna” fjärrvärmenät med tredjeparts tillträde (jmf TPA-utredningen) väcker frågor om mätnoggrannheten för leveranserna till nätet. Ett annat område är utsläppsrätter som innebär att anläggningarna nu behöver uppdatera sina övervakningsplaner, där mätkvaliteten och osäkerheten är väsentliga frågor. Slutligen tillkommer nya anläggningar som avfallspannor, där också mätosäkerheten behöver beräknas. Detta block av dryga 2,5 dagar täcker in just dessa områden. De tre dagarna kan med fördel kombineras för ett helhetsgrepp om optimering av mätteknikens användning inom värmeproduktion/distribution.

Värmemätare, kalibreringsmetoder (bl.a. för TPA)
Borås, 7 November 2012
Workshop där installation och kalibreringsmetoder för mätare för leverans till fjärrvärmenätet presenteras och diskuteras. Vi berör även distributionsmätning.

 

Se även våra två övriga dagar om Mätosäkerhet, bl a för övervakning av CO2

och

Mätosäkerhet, fördjupning - bl a för Avfallspannor.


 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

5 400 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Teknisk information
Gunn-Mari Löfdahl

Tel: 010-516 53 81

Kursadministratör
Azra Hajradinovic

Tel: 010-516 54 69

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.