Dimensions- och längdmätning för mättekniker

Vad behöver du tänka på då du kalibrerar längdmätdon och hur undviker du felkällor? Vad behöver vara med i ett kalibreringsbevis? Vad finns i en mätosäkerhetsbudget? Under kursen blandas praktiska moment med teori. Allt detta ger dig en god kunskapsbas i ditt dagliga arbete.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig en inblick i längdkalibrering. Efter kursen ska du veta hur man väljer kalibreringsstrategi, samt tolkar och upprättar en osäkerhetsbudget. Du ska också ha en förståelse för olika mätprinciper för längdmätdon, liksom för olika typer av kalibreringsutrustning för längd.

Målgrupp

Personer som kalibrerar eller kontrollerar längdmätdon, samt personer som arbetar med längdmätning och som behöver en bättre förståelse för kalibreringens betydelse för mätresultaten.

Innehåll

I denna kurs kommer vi att behandla grunderna i längdkalibrering. Vi kommer att titta på olika mätdons uppbyggnad samt vilka principer för kalibrering som finns. En del av kursen är laborationer där man i praktiken får känna på de avsnitt vi behandlar i teorin. Spårbarhet och grundläggande mätosäkerhet är också viktiga delar i kursen, liksom innehållet i kalibreringsbevis.

Föredragshållare

Jan Johansson, SP

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 150 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Föredragshållare
Jan Johansson

Tel: 010-516 55 04

Kursadministratör
Lena Gamalielsson

Tel: 010-516 60 02

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.