Dimensions- och längdmätning för operatörer och verkstadstekniker

En praktiskt tillämpad kurs för dig som använder handmätdon i din vardag. Hur ska man mäta för att undvika vanliga fel och misstag? Mätningarna ska gå snabbt och smidigt, men ändå bli tillräckligt bra.Felaktiga mätningar kan vara dyrbara! När man mäter dimension och längd i produktionen finns det mycket att ta hänsyn till. Den här kursen tar upp hur man bäst använder handmätdon och enklare mätinstrument (t ex skjutmått, tolkar, ringar, passbitar, mikrometerskruvar och mätklockor) och undviker mätfel. Vi tar upp frågor som:
• hur bra upplösning och noggrannhet behöver du i din tillämpning
• hur kan du bedöma kvaliteten i dina mätningar
• vilka beslut kan du ta utifrån mätningarna

Målgrupp

Operatörer och verkstadstekniker som arbetar med mätningar med handmätdon och de som vill lära sig mera för att kunna undvika mätfel och höja kvaliteten i produktionen.

Innehåll

Under den här dagen diskuterar vi och förklarar de vanligaste problem och frågeställningar som man stöter på vid längdmätning.

En stor del av kursens innehåll består av arbeten med exempel i mindre grupper. Gruppdeltagarna får tillsammans utföra mätningar som sedan gås igenom tillsammans med föredragshållaren.

Ett studiebesök hos RMP Längd hinns också med.

Föredragshållare

Jan Johansson, SP

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

5 900 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar dokumentation, kaffe och lunch.

Kontaktpersoner

Föredragshållare
Jan Johansson

Tel: 010-516 55 04

Kursadministratör

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.