Det nya träbyggandets gestaltning

Nya möjligheter för svensk träarkitektur
Bild på trävägg
 

En ny period av träbyggande är på gång. Vi behöver använda förnyelse- bara material i högre grad och vi behöver minska energiförbrukningen i materialproduktionen. Vi behöver också göra mer av vår svenska skogsråvara – genom att förädla virke till träprodukter kan vi skapa arbetstillfällen. Detta driver utvecklingen mot mer trä i byggandet. Här finns utrymme för en nyskapande arkitektur. Hur kan den se ut?

Syfte

Det här seminariet vill inspirera arkitekter, byggherrar och konstruktörer att satsa på trä.
Vi vill visa att trä är ett bra alternativ i allt byggande. Vi vill visa upp träets gestaltningsmöjligheter.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till arkitekter, konstruktörer och byggherrar.

Innehåll

Ur programmet:

Moderator: Morten Lund, konstnärlig professor, Chalmers tekniska högskola

 • Ett axplock av möjligheter
  Tina Wik, Tina Wik Arkitekter AB
 • Svenskt träbyggande - en historisk överblick 
  Johan Mårtelius, professor Arkitekturhistoria, KTH
 • När trä får lov att synas - gestaltningsmöjligheter för ytskikt
  Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor AB
 • Experiences from creating timber architecture
  Helmut Dietrich eller Much Untertrifaller
 • Reflektioner kring träpriset 2012
  Ulf Janson, professor Form & teknik, Chalmers tekniska högskola i dialog med Tina Wik.

För mer detaljerad information om programmet och övrig kursinformation, se "Visa detaljerat program" under Dokument i menyn till höger.

  Logga trästad 2012    

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Seminariet är kostnadsfritt men vid utebliven närvaro debiteras 500:- exkl. moms

Kontaktpersoner

Ylva Sandin

Tel: 010-516 53 34

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.