Bryt ihop och kom igen- gammalt material får nytt liv

Temadag om hur termokemiska och biologiska processer kan bidra till materialåtervinning.

Tankarna kring den cirkulära ekonomin präglar miljö- och hållbarhetsdiskussionerna idag. Samtidigt produceras det en mängd produkter med korta livscykler som idag är svåra att återvinna. Temadagen kommer lyfta några olika möjligheter att med termokemiska och/eller biologiska processer bidra till att kretsloppet sluts, och detta utan att återinföra oönskade ämnen i kretsloppet. Temadagen vänder sig till de som vill få en inblick i de möjligheter men även utmaningar som finns inom området. Det kommer också att finnas utrymme för diskussioner och nätverkande under dagen. Intresserade forskningsaktörer, industri och kommunala/regionala aktörer är alla välkomna!

Temadagen anordnas av Waste Refinery (WR) och Competence Centre Recycling (CCR). För mer information om dessa nätverk, se deras hemsidor.

 

Datum: 20 september 2016

Tid: 9.30-16.15

Plats: Sal "10:an", Kemihuset, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Kostnad: 700 kr

Antalet platser är begränsade, anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Kontaktpersoner: 

Inge Johansson, Waste Refinery, 010- 516 58 64, inge.johansson@sp.se
Britt-Marie Steenari, CCR, 031-772 28 90, bms@chalmers.se

 

Programpunkter:
  • Avfall och produkt – problem eller möjlighet? Åsa Stenmark, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Återvinning av pigment med pyrolys. Mikael Karlsson, Industriell materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola
  • Biokol av trädgårdsavfall – resurseffektiv avfallshantering för en grönare stad. Mattias Gustafsson och Jonas Dahllöf, Stockholms vatten, Stockholm Biochar Project
  • Biologiska metoder för produktion av etanol och biogas. Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås
  • Plattformskemikalier från organiskt avfall – erfarenheter från experimentell studie och idéer om fortsatt utveckling, Eva Thorin, Mälardalens högskola
  • Kemikalieproduktion ur matavfall – innovationssystemets styrkor och svagheter. Johanna Ulmanen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
  • Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp – Stark kemikalielagstiftning, kunskap och innovation. Amelie Pedersen, Kemikalieinspektionen.

 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

700 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Inge Johansson

Tel: 010-516 58 64

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.