Att välja nya vägar till konsument

En utbildning för innovativa lantbrukare som funderar på att förädla och sälja sina produkter själva. Att välja nya vägar till konsumenten genom egen förädling och försäljning kräver andra kunskaper. Om du funderat, men inte velat ta klivet, har du nu möjlighet att få en utbildning som hjälper dig att förstå vad det innebär så att du kan ta ställning.

För att lantbruket ska behålla långsiktig lönsamhet räcker det inte alltid med att producera volym och vara kostnadseffektiv. Det blir allt viktigare att kunna påverka intäkterna t ex genom att vidareförädla produkterna. 

Syfte

Utbildningen syftar till att ge förståelse för hur egen förädling och försäljning av livsmedelsprodukter kan bidra till lantbrukets långsiktiga lönsamhet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har lantbruks-/trädgårdsföretag och vill bredda sin verksamhet och:  

  • Tänker byta eller komplettera sin strategi från ren råvaruproduktion till att omfatta även livsmedels-förädling
  • Vill förädla och sälja livsmedel direkt till marknaden (butik/konsument)
  • Är öppen för nya lösningar och vill fortsätta utveckla sitt företag.

Innehåll

Utbildningen bygger på korta teoretiska genomgångar, praktiska exempel och övningar för att direkt kunna tillämpa i den egna verksamheten efter avslut. 

 

Utbildningen innehåller bl a:

  • Marknads- och konsumenttrender
  • Produktexempel och hur man tar fram en ny produkt
  • Nya processtekniker som konkurrensmedel i småföretag
  • Hur man kan dra nytta av forskningen i företagets utveckling
  • Att sälja och distribuera
  • Genomgång av olika exempel

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

1 500 SEK (exkl. moms)
Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg och förtäring.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Roger Uddstål

Tel: 010-516 66 43

Kursadministratör
Tina Petersson

Tel: 010-516 66 63

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: