Inför framtida satsningar – vilka behov har RE:Sources medlemmar?

Välkommen på workshop för medlemmar i RE:Source.

Syftet med workshopen är att ge inspel till framtida utlysningar och strategiska satsningar inom RE:Source.

• Vilka frågeställningar är intressanta att fokusera på?
• Hur ska resurser kanaliseras? Genom innovationstävlingar, riktade utvecklingssatsningar, mobilitet mellan företag, utbildningsinsatser eller annat?

Programchefen Evalena Blomqvist återkommer per mejl till alla som anmält sig med några frågeställningar inför dagen.

 

Datum: 27 september 2016

Tid: 14.00-15.00

Plats: Elmiamässan, Jönköping. Exakt lokal meddelas per mejl.

Kostnad: Ingen.

Sista anmälningsdag: 21 september

Kontaktperson:  Evalena Blomqvist, RE:Source, 010-516 55 20, evalena.blomqvist@resource-sip.se

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.