Riskseminarium - ”The quest for an objective assessment of Risk”

Den 25 november hölls riskseminariet: ”The quest for an objective assessment of Risk” att äga rum i Lund. Inbjudna talare presenterade olika perspektiv på och erfarenheter av riskhantering från industri, myndigheter och universitet.

Keynote-speakers var:
Professor Terje Aven, Stavangers universitet, som talade om ett nytt ramverk för att förstå och bedöma risker för den norska petroleumverksamheten.
Omar Harrami från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, presenterade några reflektioner om MSBs arbete med granskning, vägledning och genomförande av riskanalyser. 

 

Seminariet är det andra i en temaserie om Risk arrangerad av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Temaserien syftar till en öppen diskussion och utbyte av information mellan olika samhällsaktörer om styrkor och svagheter i riskanalysmetoder och tillämpningar.  

 

 Agendan för dagen med länkar till dem presentationerna som visades:

09:00 Kaffe
 09:30  Välkommen
 09:40

 Keynote 1 - "Reflektioner om objektivitet i bedömning av risker - exempel från MSB:s ansvarsområde"

Omar Harrami, MSB - Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

 10:10

 "Är traditionella riskanalysmetoder tillräckliga för dagens komplexa socio-tekniska system? Tillämpat arbete med risk och säkerhet från en konsults perspektiv inom högriskindustri"

Helene Degerman, ÅF

10:30 Paus
10:40

 "Elements of an 'objective' risk assessment"

Niklas Vareman, Lunds Universitet

11:00

 "The fragile link between risk assessment and decision-making"

Martin Kylefors, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

11:20

 "Dynamic versus static modelling of safety-critical systems for risk assessment"

Frank Markert, DTU

11:40 Lunch
12:50

 Keynote 2 - "Improved risk assessments - To better reflect the knowledge dimension and surprises"

Terje Aven, Stavanger Universitet

 13:20

 "När vetenskaplig forskning kommer nära behov att fatta beslut trots osäkerhet - objektivitet belyst med exempel från klimat- och miljöforskning"

Ullrika Sahlin, Forskare vid Lunds Universitets Centrum för Miljö- och Klimatforskning CEC

 13:40  Kaffe
 14:00  Diskussion
 15:00  Avslut
 

Vill du veta mer om föregående seminarium eller se presentationerna som visades klicka här!

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

1 000 SEK (exkl. moms)

Kontaktpersoner

Linnea Hemmarö

Tel: 010-516 59 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.