Temadag: Cirkulära flöden av byggmaterial

SP bjuder in till en temadag i Göteborg den 9 november för cirkulära flöden av byggmaterial med bibehållen kvalitet. Byggsektorn genererar årligen stora mängder avfall, varav en stor del går till energiåtervinning eller deponi – detta byggavfall kan dock hanteras mer resurseffektivt!

Ett hinder för ökad återanvändning av byggmaterial i nya byggnader är att kvaliteten på det återvunna materialet är okänd. För att säkerställa att det återvunna materialet har tillräckligt god kvalitet och funktion är det därför viktigt att kvalitetssäkra återvinningsprocessen i alla led, inklusive transport och sortering. Det finns idag spridd branschkunskap och en mängd forskningsresultat om dessa frågor som behöver samlas för att öka det cirkulära flödet av byggmaterial med bibehållen god kvalitet.

 

Välkommen till Biotech Center i Göteborg den 9 november!

Anmäl dig senast den 31 oktober.

 

Vill du veta mer? Kontakta Pernilla Johansson

Syfte

Syftet med denna temaförmiddag är att samla representanter från olika delar av bygg- och rivningskedjan för att dela kunskaper och erfarenheter samt för att identifiera utmaningar för framtiden samt att påbörja en dialog mellan de olika aktörerna.
Evenemanget ingår som en del av forskningsprojektet REBUS, finansierat av Västra Götalandsregionen och SBUF, som syftar till att ge en samlad bild av kunskapsläget vad gäller tekniska kvalitetsaspekter av bygg- och rivningsavfallet.

Innehåll

Ur programmet:

  • Presentation av projektet REBUS och dagens program
  • Johan Leander, Rockwool, och Kaj Konnebäck, Rockfon, berättar om sina erfarenheter ur ett materialproducentperspektiv
  • Benny Karlsson, Svensk Rivtjänst, delar med sig av sina erfarenheter som rivningsentreprenör
  • Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier, presenterar byggbranschens riktlinjer ”Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”
  • Gruppdiskussioner

 

Läs hela programmet

 

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kontaktpersoner

Pernilla Johansson

Tel: 010-516 51 50

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.