Planering och utvärdering av utmattningsprovning

Kursen presenterar en metodik för optimalt utnyttjande av provning. Den bygger på etablerade statistiska metoder som linjär regression, maximum-likelihood-teknik och inkluderandet av förkunskap, vilka alla kan utföras med allmänt tillgängliga datorverktyg.

 

Syfte

Utmattningsegenskaper hos material och komponenter kan variera, och provning för specifika fall kan därför vara ovärderlig för robust dimensionering. Utmattningsprovning kräver stora driftskostnader och tar lång tid. Därför är det viktigt att planera och genomföra provningar så att man får ut maximal information ur resultatet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som projekterar, genomför eller efterfrågar utmattningsprovning för dimensionering av mekaniska konstruktioner. Kursen har i huvudsak en inriktning på matematisk/statistisk modellering och kräver en allmän förkunskapsnivå motsvarande civilingenjörsnivå.

Innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar kompletterade med enkla räkneövningar, samt användning av webbverktyget the SP Fatigue Design Tool.

De statistiska metoderna är anpassade till utmattningsmodeller som:

  • traditionell Wöhlerkuva (SN-kurva)
  • utmattningsgräns
  • den generaliserade SN-kurvan för spektrumlast, byggd på Palmgren-Miners delskadeteori.

Kursen är därmed inriktad på det man kallar högcykelutmattning och behandlar inte lågcykelutmattning eller spricktillväxtprovning.

Lastanalys för utmattning

Vid mätning av fältlaster (t ex krafter, spänningar eller töjningar) genereras stora mängder mätdata. Det är då viktigt att dra ut den väsentliga informationen. Kursen beskriver den gängse arbetsgången för att på ett strukturerat sätt analysera och tolka resultaten.Läs mer...

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

12 000 SEK (exkl. moms)
I priset ingår kaffe, luncher och kursmaterial.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Pär Johannesson

Tel: 010-516 58 14

Kursadministratör
Susanne Auralinna

Tel: 010-516 52 48

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.