Workshop – Träbroar 28:e Mars 10.00-16.00

TräbrodagPresentation av resultat från projektet Durable Timber Bridges 

Projektet DuraTB – Durable Timber Bridges har som övergripande mål att utveckla beständiga träbroar med förutsedd teknisk livslängd. Projektkoordinator är Kjell Arne Malo från NTNU, Norge.

Syfte

 

Syftet är att presentera resultat på svenska (norska) från projekt Durable TImber Bridges och diskutera hur man bygger träbroar så att de blir hållbara och säkra. Svenska projektdeltagare tillsammans med Kjell Arne Malo presenterar livslängdsdimensionering av träbroar, fuktpåverkan på träkomponenter, nya konstruktionslösningar, brodetaljer, utvärdering och miljöbedömning.

Målgrupp

 

Beställare, förvaltare, konsulter, forskare, tillverkare, entreprenörer

Innehåll

 

Projektet startade 2014 och ska avslutas första halvåret 2017. I projektet ingår 20 partners från Norge, Sverige, Finland och USA. Finansiär är WoodWisdom-Net+ och svensk finansiär är Vinnova och svenska projektpartners. Svenska deltagare är RISE/SP, Lunds universitet, Trafikverket, Moelven Töreboda, Martinsons Byggsystem, Limträteknik. Svensk koordinator är Anna Pousette, RISE/SP.

Projektet inrymmer designkoncept för spännvidder 10-150 m, brodetaljer för beständiga broar samt beräkningsmodeller för att verifiera träbroars livslängd. Dimensioneringsmodell har tagits fram för hållbarhet och livslängd där klimatpåverkan enligt modeller kalibrerade mot fältförsök nyttjas. Konstruktioner och konstruktionsdetaljer för träbroar har studerats; träbrodäck, kortare och längre broar, skarvning av stora tvärsnitt, utmattning av förband, bedömningar med LCA och LCC.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Kostnadsfri workshop inklusive lunch. Anmälan är bindande. Om du avanmäler dig mindre än fem dagar innan (eller anmäler dig och inte deltar) tar vi ut en avgift om 500 kr.

Kontaktpersoner

Kursansvariga
Anna Pousette

Tel: 010-516 62 38

Kursadministratör
Göran Berggren

Tel: 010-516 62 30

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.