Utbildningar brand, risk och säkerhet

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser och temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.

RISE är verksamt och har kompetens inom områden som brandsäkerhet, elsäkerhet, kemisk miljötålighet och explosionsskydd, och vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, inbrottssäkerhet, personskyddsutrustning, risk- och tillförlitlighetsanalyser, m m.

Sök inom brand, risk och säkerhet

Relaterad information

Se även

Utbildningar på SP Fire Research AS i Norge
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.