Ett bättre byggande 2016

Den 15-16 november i Borås upprepade vi förra årets succé med två temadagar kring "Ett bättre byggande - Rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv". Tack för ditt deltagande!

Vad krävs för ett bättre byggande? Hur kan man bidra till ett bättre byggande?

Dessa övergripande frågor diskuterades under dagarna, bl.a. inom områdena våtrum, fasader, fönster och dörrar, kvalitetssäkring, energieffektivisering, verifiering och erfarenheter från aktuella skadefall

Ladda ned program (PDF)

 

Här kan du ladda ned presentationer från temadagarna:

 

Dag 1:

Inledning
Eva Sikander, SP

HD-domen om putsade fasader, vad händer nu?
Klara Holm och Marcus Utterström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Green Village – exempel på kvalitetssäkrat och energieffektivt byggande
Lars Wååg, Green Village

Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2016
Peter Bratt, Länsförsäkringar

Finansiering av forskning och utveckling - vilka möjligheter för företag?!
Susanna Kindberg, SP

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad
Åsa Wahlström CIT Energy Management

Byggnadsintegrerade solceller i fasader och tak
BIPV Svenska krav Lars Olsson
Byggnadsintegrerad Solel-BIPV Peter Kovács, SP

 

Sessioner:

Beslutsmodell för ett hållbart byggande – Exemplet brf Viva
Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Marknadskontroll av fönster, 3 år med CE-märkning
Boverket

Framtidens energivisualisering i kontorsmiljö – Så har vi arbetat med energiåterkoppling på arbetsplatsen i ett av SP:s kontor
Carolina Dolff, SP

Ny brandstandard för fönster
Patrik Johansson SP

Erfarenheter från att beställa och köpa fönster
Husbyggnadsvaror HBV Förening

Nollenergikvarteret Solallén – Vad, varför och hur?
Åse Togerö, Skanska

 

Dag 2:

Användning av Bygga F och Bygga E
Nina Jacobsson Stålheim, Göteborg Stad Lokalförvaltningen

Täta Hus- varför och hur vi ska bygga lufttätt
Anders Rosenkilde och Ingemar Samuelson, Gar-Bos tekniska råd

Gröna ytor på byggnader – från holistiskt stadsplaneringsverktyg till detaljerad kvalitetssäkring av gröna tak
Viktor Sjöberg, White och Carl-Magnus Capener, SP

Gör rätt och undvik problem med målade träfasader - Senaste rönen från Folksams färgtest
Stefan Hjort, Folksams färgexpert

Scenarier för ett förändrat klimat
Åsa Sjöström, SMHI

Gemensam avslutning
Eva Sikander, SP

 

Sessioner:

Vattenskadesäkert kök
Fredrik Runius, Säker Vatten

Fuktsäkerhet/tillgänglighet entréer, balkonger, terrasser
Katarina Ljungquist, Skanska Sverige AB

Påväxt på fasader
Pernilla Johansson, SP

Erfarenhet från kontroll och provning av fönster
Personal från SP

Golvbrunnsrapporten från Gar-Bo
My Lundin och Mårten Lindström, Gar-Bo:s tekniska råd

Fönster som monteras med traditionella metoder blir en riskkonstruktion
Börje Gustavsson, SP

Sök inom bygg

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.