Ett bättre byggande 2017

Den 23-24 oktober 2017 genomfördes årets upplaga av våra temadagar kring "Ett bättre byggande" där vi diskuterade rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv. Tack för ditt deltagande!

Vad krävs för ett bättre byggande? Hur kan man bidra till ett bättre byggande? Under dagarna diskuterades dessa övergripande frågor och bl a:
• Förändrat klimat, förändrade krav på byggnader
• Översyn av byggregler- vad händer?
• Nya typer av betong
• Fönster, dörrar och uterum
• Workshop kring digitalisering i byggbranschen
• Optimering av renovering
• Sprickbildning i betonggolv
• Vilken beständighet krävs av polymera byggprodukter
• Cirkulär ekonomi i byggbranschen
• Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler
• Vad kan bli fel i nya konstruktioner t ex när vi importerar byggteknik?

Ladda ned program (PDF)

 

Här kan du ladda ned presentationer från temadagarna:

 

Dag 1

Förändrat klimat, förändrade krav på byggnader. Klima 2050 Norge.
Berit Time, SINTEF

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter - förslag till nationella regler.
Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen

Energieffektiva byggnader. Efter nära noll?
Magnus Brolin, RISE

Digitalisering av byggbranschen - vilka hinder och drivkrafter finns?
Henrik Linderoth, Jönköpings Universitet.

Fogen som försvann.
Johan Olofsson, SFR

Vatten- och avloppsverk.
Mikael Jacobsson, RISE CBI

LCA - tillsatsmedel i betong.
Leif Fjällberg, RISE CBI

Erfarenheter från tillverkningskontroll, besök och provning.
Matilda Liinanki och Richard Dawson, RISE

Klimatskal och regn - hur fungerar det?
Lars Olsson, RISE

Kundkrav och byggregler för uterum möts med P-märkning.
Börje Gustavsson och Ulf Antonsson, RISE

Vad ska vi ha BIM till?
Ramböll

DREEAM - Så kan du välja bästa energieffektiviseringen vid renovering.
Holger Wallbaum, Chalmers Tekniska Högskola

Brand i fasad på höga hus.
Lars Boström, RISE

Byggnadsstommens klimatpåverkan - Uppföljningsresultat från Brf Viva.
Karolina Brick, Riksbyggen

 

Dag 2

Förtvålning av golvlim - lätt att skylla på.
Lars Rosell, RISE

Sprickbildning i betonggolv.
Alberto Leon, RISE CBI

Ljud och vibrationer i lätta golv.
Dag Glebe, RISE

Vädringsbeteende i energieffektiva hus.
Birgitta Nordqvist, Lunds Tekniska Högskola

Status och erfarenheter av solceller i fält.
Anne Andersson, RISE

Lufttätning med tejp - inte helt problemfritt.
Stefan Almström och Ulf Antonsson, RISE

Vilken beständighet krävs av polymera byggprodukter.
Stefan Almström, RISE

Återbruk och återvinning i byggbranschen.
Pernilla Johansson, RISE

Cirkulär ekonomi i byggbranschen.
Marcus Linder, RISE Victoria

Badhus - ett helhetsgrepp vid nyproduktion och reparation.
Kristian Tammo, RISE CBI

Moderna byggregler - översyn av byggregler - vad händer?
Kaisa Svennberg, RISE

Vad kan bli fel i nya konstruktioner t ex när vi importerar byggteknik.
Ingemar Samuelson, RISE

Sök inom bygg

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ulf Antonsson

Tel: 010-516 53 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.