Bygg

SP Bygg verkar i hela byggprocessen från planering, projektering, konstruktion, byggande och förvaltning till rivning och återvinning av alla typer av byggnader och anläggnings- konstruktioner. Vi arbetar från idé till kommersialisering genom att leverera kunskap till bygg- och anläggningssektorn, särskilt vad avser produkt- och process- utveckling och certifiering.

SP Bygg erbjuder idag utbildning inom fukt, betong, trä, brandprovning, ByggaBo och CE-märkning. Inom kort kommer vi även att erbjuda utbildningar inom Passivhusbyggande.

Genom CBI erbjuder SP Bygg betongbranschen ett omfattande kursutbud med allt från behörighetskurser och företagsspecifika kurser till distanskurser över internet. Du hittar vårt kursutbud inom området på CBIs hemsida

FuktCentrum ger under våren 2009 en kurs för yrkesverksamma. Kursen är inriktad mot byggherrens fuktsakkunniga och leder fram till en diplomering. Du hittar vårt kursutbud inom området på FuktCentrums hemsida

Sök inom bygg

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.