Certifiering

SP Certifiering har en mycket omfattande verksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden. Verksamheten sorteras under rubrikerna produkt och ledningssystem.

Produktcertifiering avser alltid tydliga prestandakrav, som dock ibland kan förutsätta någon form av ledningssystem, exempelvis inom området innemiljö. P-märkning, som är SPs eget kvalitets- och certifieringsmärke för produkter, och CE-märkning är exempel på märken som certifieringen kan leda till.

Ledningssystemscertifiering avser företags och organisationers sätt att systematiskt och strukturerat styra verksamheten avseende kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.

SP certifieringsverksamhet syftar till att ge kunderna nödvändigt underlag och stöd för krav som marknaden ställer. Den stora bredden gör att vi dessutom kan erbjuda en rationell samordning av revisioner och inspektioner.

Sök inom certifiering

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: