Utbildningar

Välkommen till RISE Certifierings utbildningar.

Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de krav och utmaningar som ställs? Att satsa på kompetenshöjning är en bra investering för framtiden och verksamheten.

 

Vi erbjuder utbildningar och seminarier inom aktuella standarder och ämnen. Vi är verksamma och har kompetens inom områden som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden. Våra utbildare har hög kompetens och erfarenhet inom respektive område.

Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av när du är tillbaka i din verksamhet.

 

Utbildningar på plats hos er?

Vi har möjlighet att erbjuda våra utbildningar förlagda på ert företag.

Fördelararna är bland annat att:

 

• det är kostnadseffektivt

• deltagarna slipper rese- och hotellkostnader vid genomförande hos er

• det ger större genomslag när fler får samma kunskap samtidigt

• skapa ett gemensamt synsätt

 

För flexibla lösningar vad gäller tid, plats är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

 

Kontakt: Anette Schroth Viktorsson 010-516 59 48, e-post: anette.schroth.viktorsson@ri.se 

Sök inom certifiering

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.