Utbildning i mätkvalitet för analytiska kemister

RISE har sedan flera år en omfattande utbildningsverksamhet inom mätkvalitet och kemisk analys. Våra utbildningar är starkt behovsstyrda och ger kunskap som är direkt applicerbar i deltagarnas egna miljöer. Vanligtvis arrangerar vi kurser med deltagare från olika företag men vi tar också fram skräddarsydda utbildningar efter kunders önskemål.

Kursutbud
Inom mätkvalitet för analytiska kemister har vi tre kurser som ges regelbundet (vanligen två ggr per år):
Statistik och kvalitetskontroll (1 dag)
Metodvalidering (2,5 dagar)
Mätosäkerhet från kontrollprov och valideringsdata (2 dagar).

Kurserna är fristående från varandra men planerar man att gå alla tre rekommenderar vi att man börjar med Statistik och kvalitetskontroll. Mer info hittar man på respektive kurs websida.

 

Kursupplägg
På våra kurser vill vi att deltagarna tar med sig egna analysmetoder och analysproblem som man arbetar med under kursen. Detta gör att utbildningen blir effektiv och att kunskaperna kan appliceras direkt i det egna laboratoriet. Både före och efter kursen ingår det dessutom eget arbete som skickas in för godkännande.

 

Företagsanpassade utbildningar
Vi ger också skräddarsydda utbildningarna som kan arrangeras antingen vid RISE eller på plats hos våra kunder.

 

RISE kompetens: Direkt till Ert laboratorium
Vi har kunniga experter med mångårig erfarenhet av mätningar inom flera områden. Vi kan komma till Er och gå igenom era metoder och frågor ute på laboratoriet.

Sök inom materialteknik och kemi

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.