Kemisk analys

Kursutbudet inom Kemisk Analys har som mål att förse Er som arbetar på laboratorier med grundpelarna till god mätkvalité - Spårbarhet, Validering, Mätosäkerhet och Kvalitetskontroll.

Sök inom kemisk mätteknik

Aktuella utbildningar

Statistik och kvalitetskontroll
26 sep 2014, Stockholm
Användarmöte ICP
27-28 okt 2014, Stockholmsområdet - Örsundsbro
Användarmöte ICP-MS
28-29 okt 2014, Stockholmsområdet - Örsundsbro
Metodvalidering
18-19 nov 2014, Borås
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, BOX 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se