Kemisk analys

Kursutbudet inom Kemisk Analys har som mål att förse Er som arbetar på laboratorier med grundpelarna till god mätkvalité - Spårbarhet, Validering, Mätosäkerhet och Kvalitetskontroll.

Sök inom kemisk mätteknik

Aktuella utbildningar

Metodvalidering
18-20 mar 2015, Stockholm
XRF - Användarmöte
14-15 sep 2015, Örsundsbro (mellan Uppsala och Enköping)
Användarmöte ICP
17-18 okt 2016, Örsundsbro (mellan Uppsala och Enköping)
Användarmöte ICP-MS
18-19 okt 2016, Örsundsbro (mellan Uppsala och Enköping)
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se