Avancerade analytiska tekniker – från nano till millimeter

Forskning och utveckling av alla sorters mjuka material såsom livsmedel, hygienprodukter, läkemedel, implantat och plast baserar sig på avancerade analytiska tekniker. Syftet med seminariet är att demonstrera fyra avancerade analytiska tekniker och dess användningsområden inom både industriella applikationer och forskning.
  • SIK och Chalmers Tekniska Högskola bygger tillsammans upp ett centrum för mikroskopi av mjuka material (SOFT microscopy centre) där utrustning och preparationstekniker för mjuka material finns tillgängliga, allt från Titan högupplöst transmissionselektronmikroskop till det senaste höghastighetskonfokalmikroskopet.
  • SIK har det mest avancerade reologilaboratoriet i Sverige med högupplösande reometrar, industriella viskometrar, och ultraljuds in-line tekniker för mätning av flödesegenskaper hos fluider och mjuka material.
  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås har ett unikt instrument för kemisk mikroskopi.
  • European Spallation Source – ESS är ett 1.5 miljarder Euro projekt norr om Lund där världens mest avancerade neutronspridningsmaskin kommer att öppna 2019. Neutronspridning erbjuder mycket god upplösning av den interna strukturen hos alla typer av material.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är produktutvecklare, projektledare, forskare, laborant, reolog, mikroskopist, forskningsledare, forskningschef, utvecklingschef med industriella applikationer eller forskning inom mjuka material.

Innehåll

• Föreläsningar kring de analytiska teknikerna och dess funktion av internationellt ledande experter.
• Föreläsningar kring olika praktiska användningsområden av tekniken.
• Demonstration av ny högupplösande reometer och höghastighetskonfokalmikroskopi.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

2 500 SEK (exkl. moms)
SIK-medlemmar 1 900 SEK (exkl. moms).

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Mats Stading

Tel: 010-516 66 37

Kursadministratör
Tina Petersson

Tel: 010-516 66 63

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.