Träkunskap & akustik

Träkunskap & akustikUpplev SP:s labb och lär dig mer om trä och akustik i byggandet!

Välkommen till en inspirerande dag med en blandning av teori och praktik. Temadagen erbjuder dig kunskaper om trä och akustik, kunskaper för det dagliga arbetet med byggande.

Träkunskap

I Sverige används mycket trä i byggandet, och andelen ökar ständigt. Vad bör man tänka på och vilka möjligheter har man när man bygger med trä? På temadagen kommer vi att lära oss mer om trä och träets egenskaper. Vi kommer också att genomföra ett antal hållfasthetsprovningar i vårt laboratorium för att se hur trä beter sig när det går sönder.

Akustik, byggnaden som system

Ljud och akustik är alltid aktuellt när man bygger. För att skapa en god innemiljö gäller det att man har med sig dessa frågor redan på ett tidigt stadium i byggprocessen. Att ha koll på både helheten och små detaljer kan göra en stor skillnad. Under dagen kommer vi att lära oss mer om byggnaden som system och om de viktiga detaljerna.

Vi kommer även få lyssna till ett antal exempel i vårt moderna ljudlaboratorium. Vad skiljer t.ex. ljudklass B och C vad gäller ett stegljud? Hur upplever man skillnaden på olika klassningar av dörrar och fönster?

Målgrupp

Temadagen riktar sig till projektörer och entreprenörer men även andra yrkesgrupper som har intresse i att lära sig mer om trä och akustik.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

3 000 SEK (exkl. moms)
per deltagare.
2 500 SEK (exkl. moms)
per tillkommande deltagare vid bokning av flera personer från samma organisation. I avgiften ingår fika och lunch.

Kontaktpersoner

Temadagsansvarig
Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

Administratör
Lena Davidsson

Tel: 010-516 56 12

Dokument

Se även

Ljudisolering i trähus : en handbok för konstruktörer. AkuLite Rapport 1AkuLite – Sammanställning av resultat och workshop för industrin. AkuLite Rapport 12AkuLite nyhetsbrev nr 4, 2013
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.