Träteknik och träbyggande

Vi utvecklar kompetens och metodik i hela den trämekaniska förädlingskedjan från sågverk till möbler, färdiga trähus etc.

Styrkeområden är metodik för att mäta och styra kvaliteten hos stockar och sågade produkter samt virkestorkning. Vi har även hög kompetens inom områdena

• Beständighet hos trä
• Färg på trä
• Lim och limning
• Träkompositer
• Kemisk modifiering av trä
• Dimensionering av träkonstruktioner
• Brandsäkerhet i trähus

Verksamhet bedrivs i flera enheter och sektioner samt vid anläggningar i Skellefteå, Stockholm och Växjö, där samverkan sker med LTU, KTH respektive VXU.

Sök inom träteknik och träbyggande

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.