Personcertifiering

PersoncertifieringInom byggsektorn och samhälls-byggande behövs människor med dokumenterad kompetens för att utföra vissa kvalificerade uppgifter. Dessa personer kan få ett behörig-hetsbevis utfärdat av oss på SP Certifiering (fd SITAC).

Vi är ackrediterade för att utföra certifiering inom flera områden styrda av lagar, förordningar och föreskrifter. Vi tillhandahåller även certifieringar baserade på frivilliga överenskommelser mellan bransch-
organisationer och marknaden.

 

SENASTE NYTT 2016-07-01!
Nu har vi ackreditering för Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL). Vi övertog denna certifiering från DNV GL i juni och är nu själva ackrediterade och redo att ställa ut nya certifikat. Läs mera nedan under "OBS! Viktig information" om hur du som varit kund hos DNV GL konverterar till SP.

Mera information och ansökan

Gå vidare nedtill, eller i högermenyn, för mera information om våra olika certifieringar. I vänstermenyn finner du länken ”Ansökan” som tar dig till ansökningsformuläret.

 

OBS! Viktig information för dig som är eller varit DNV-kund
Som du tidigare fått information om från DNV GL Business Assurance så har de sedan 2016-06-15 upphört med sin personcertifiering för kontrollansvariga, funktionskontrollanter, energiexperter, sakkunnig KUL, BAS, värdeförvaringstekniker och besiktningsman lagerinredningar.

Alla tidigare kunder hos DNV GL flyttas genom avtal över till SP Certifiering, och vi tar nu över ansvaret för dessa områden och berörda kunder. Vi på SP tackar DNV GL för förtroendet vi fick att förvalta certifieringarna, och vi gör nu allt för att det ska bli smidigt för dig som kund.

Hos SP kommer du att få tillgång till vår kundwebbplats (KWP) där du i fortsättningen kan se dina certifikat tillsammans med dina årliga rapporteringar och tidigare inskickade intyg och handlingar.

Detta behöver du göra!

För att din registrering hos SP ska ske snabbt behöver du först göra några saker:

Använd länken ansökan och läs informationen på den sidan.

1) Fyll i dina aktuella data så har vi dina allra senaste uppgifter.
2) Välj även valet ”Byte av certifieringsorgan” och byte från ”DNV GL”.
3) Godkänn SPs kundvillkor, inklusive hantering av dina personuppgifter (PUL) och publicering på Boverkets hemsida (endast KA, OVK, BAS, CEX, KUL).
4) Verkställ godkännandet genom att fylla i koden längst ned på sidan.

Om du inom någon månad ska göra årlig rapportering hittar du under tiden rapporteringsblankett på vår hemsida under respektive certifiering. Behöver du förnya din certifiering fyller du enklast i detta i samband med godkännandet av villkoren enligt ovan.
Så, från och med nu är det alltså SP certifiering som du har all dialog med.

Din tidigare kontakt på DNV GL, Stina Wibom, följer med över till oss på SP Certifiering, och fortsätter därmed att hjälpa dig som kund. Har du frågor så når du Stina på stina.wibom@sp.se , 070 - 681 62 44.
Än en gång, hjärtligt välkommen till oss på SP Certifiering. Vi hoppas att du ska bli nöjd med ditt nya certifieringsorgan
 - ett av Sveriges mest valda certifieringsorgan.

 

Att byta från annat certifieringsorgan
Om du redan har ett gällande certifikat från ett annat certifieringsorgan, men vill byta till SP Certifiering kan du göra det när som helst, och då gör du så här: 1) Gå till länken "Ansökan". Där fyller du i de uppgifter som behövs på sidan, bl a att du vill byta certifieringsorgan, vilken certifieringstyp det gäller, namnet på  certifieringsorganet du lämnar, ditt certifikatsnummer och dina kontaktuppgifter. 2) Acceptera våra generella villkor samt att vi får hantera dina personuppgifter (PUL). Därefter kommer vi att kontakta dig. 

 

Vill du ha vår hjälp att utveckla en ny certifiering?

Vi hjälper gärna till med projektstöd i samband med utveckling av nya certifieringar för kompetens- eller kvalitetssäkring inom ditt område. Tveka inte att kontakta vår tekniskt ansvarige Ulf Petersson för att få reda på hur vi inom SP Certifiering kan hjälpa dig.

 

Kundwebben
Som vår kund har du möjlighet att få inloggning till vår kundwebb för att där sköta din certifiering från datorn, vilket är snabbt och smidigt. Logga in till kundwebben genom att klicka
här. Vanliga vägen att få inloggning är att först ansöka om certifiering online. Om du vill läsa handboken för vår Kundwebb hittar du den här.

 

Arbetsgång vid certifiering

Vanligtvis ingår följande delar i processen för en personcertifiering: kunden ansöker samt skickar in intyg för sin yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet och tjänstgöring, liksom projekterfarenhet. I vissa fall erfordras även ett lämplighetsintyg. Ett eller flera godkända kunskapsprov hör också till kraven. Härefter utför certifieringsorganet en granskning, gör stickprov på referenser mm, för att därefter ta ett beslut i ärendet. 

Kunder som blir certifierade ska upprätthålla sin kompetens under certifierings-perioden. Ett vanligt sätt för kunderna att bidra med detta är att rapportera sina årliga aktiviteter som certifierad.

Den som blir missnöjd med ett beslut från SP Certifiering kan vända sig till Certifieringsstyrelsen inom SP. Anmälan kan göras via sektionschefen Johan Åkesson på SP Certifiering.

Certifierad Kontrollansvarig

Vi är ackrediterade för att certifiera kontrollansvariga enligt PBL.Läs mer...
Funktionskontrollant OVK.

Certifierad Sakkunnig
Funktionskontrollant

Vi är ackrediterade för certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter.Läs mer...

Certifierad Energiexpert

Vi är ackrediterade för certifiering av energiexpert.Läs mer...
Byggarbetsmiljösamordnare.

Certifierad Byggarbetsmiljö-
samordnare (BAS)

Vi är ackrediterade för certifiering av BAS-P och BAS-U.Läs mer...
Brandsakkunnig.

Certifierad Sakkunnig
inom brandskydd

Vi är ackrediterade för denna certifiering.Läs mer...
Utemiljö

Besiktningsman utemiljö

Vi certifierar besiktningsmän av utemiljö i överens-kommelse med BEUM.Läs mer...

Certifierad Entreprenad-
besiktningsman

Vi certifierar entreprenadbesiktningsmän i samverkan med SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.Läs mer...
Trähusbyggare.

Certifierad Trähusbyggare

Vi certifierar trähusbyggare i samverkan med TMF. Läs mer...
Överlåtelsebesiktningsman.

Besiktningsman överlåtelse

Vi certifierar överlåtelsebesiktningmän i samverkan med SBR Byggingenjörerna.Läs mer...
Radontekniker.

Certifierad Radonkunnig

Vi certifierar radonkunnigaLäs mer...

Certifierad Brunnsborrare

Vi certifierar brunnsborrare i samverkan med SGU. Vi certifierar även brunnsborrningsföretag.Läs mer...

Certifierad Passivhusbyggare

Vi certifierar Passivhusbyggare i samverkan med Passivhuscentrum.Läs mer...

Certifierad Grundläggare

Certifiering av Grundläggare utförs av SP Certifiering (fd SITAC).Läs mer...
Grävmaskin

Certifierad Maskinsäkerhetsspecialist

Certifierad Maskinsäkerhets- specialist, tidigare utförd av SIS, sker numera hos oss på SPLäs mer...

Certifierad Miljörevisor

Certifierad Miljörevisor, tidigare utförd av SIS, sker numera hos oss på SPLäs mer...

Information Security Management Professional

Certifierad Information Security Management Professional, tidigare utförd av SIS, sker numera hos oss på SP.Läs mer...

Certifierad Specialist Ledningssystem

Certifierad Specialist Ledningssystem, tidigare utförd av SIS, sker nu hos SP.Läs mer...

Certifierad Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL)

Vi certifierar sakkunniga i kulturvärden.Läs mer...

Certifierad Besiktningsman för lagerinredningar

Vi certifierar Besiktningsmän av lagerinredningar.Läs mer...

Certifierad Värdeförvaringstekniker

Vi certifierar Värdeförvaringstekniker.Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: