Elektronik

SP Elektronik arbetar med elektronik för säkerhet och tillförlitlighet samt krävande miljöer. Vi forskar inom elektromagnetik, pålitliga system och miljötålighet och genomför teknisk utvärdering av produkter och system.

Exempel på produktområden är personbilar, maskiner, radio- och mobiltelefoniutrustning samt annan IT-utrustning.

Våra uppdrag

Många uppdrag kommer från den starkt exportinriktade elektronik- och verkstadsindustrin men också från forskningsorgan i Sverige och andra länder. Våra laboratorier är väl rustade för att kunna ge resultat som accepteras internationellt och som är användbara för marknader utanför Sverige. Vi har kunskap om direktiv för lågspänning (elsäkerhet), explosionsskydd (ATEX), EMC, radio- och teleterminaler samt maskinsäkerhet. Vi erbjuder ackrediterad provning för krävande miljöer inom bland annat mekanisk och klimatisk miljötålighet.

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-området handlar om störningar från elektriska apparater. SP har en omfattande kompetens inom provning och forskning inom EMC. Vi har också en unik uppsättning av kvalificerad utrustning för provning av ett brett produktområde. Läs mer...

Pålitliga system - elektronik

Pålitliga system innebär system som ger funktionssäkerhet, informationssäkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet m.m.Läs mer...
Test för robust elektronik

Robust elektronik - miljötålighet

SP kan erbjuda komplett provning av miljötålighet hos elektronikprodukter.Läs mer...

Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter.Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: