Fire Research

Fire Research är aktiva inom brandforskning, brandteknisk dimensionering, säkerhet inom offshore, riskanalys, provning, certifiering, tillverkningskontroll m.m. Vi stödjer också nationell och internationell standardisering och lagstiftning bl.a. genom deltagande i EUs expertgrupper. Vi består av Fire research i Borås, Sverige och SP Fire Research AS i Trondheim, Norge. Vår verksamhet är global med tyngdpunkt i Europa, USA och Asien.

Vi analyserar brandförlopp och spridning av rök samt gör beräkningar av temperatur i brandutsatta konstruktioner. Vi utför tredjepartsgranskningar av brandteknisk dimensionering. Vi arbetar aktivt i EU med att ta fram föreskrifter på europeiskt nivå och vi tar fram tekniska lösningar för utvärdering av produkter och system.

Resultaten från våra utvärderingar genom provning och beräkning kan användas för CE-märkning typgodkännande, P-märkning och annan certifiering i Sverige och en rad andra länder. Vi arbetar med produkter från många olika områden såsom bygg, sjöfart, fordon, inredning, offshore m.m. och dessutom släckmedel och utrustning för släckning av bränder.

Fire Research har ett stort internationellt kontaktnät exempelvis inom CEN (europeisk standardisering, ISO (internationell standardisering, EGOLF (de europeiska brandlaboratoriernas samarbetsorgan), FORUM of Fire Research Directors, SFPE (Society of Fire Protection Engineers), Fire Sector Group of Notified Bodies.

I vår tidning Brandposten presenteras vår verksamhet. Den utkommer två gånger om året på svenska/norska och engelska.

Fire Research AS

Egen webbplatsLäs mer...

Brandteknisk provning

Datablad och beskrivningar för brandteknisk provning.Läs mer...

Certifiering, regler och standarder inom brand

Harmoniserade standarder för brandprovning och gemensamma föreskrifter för brandklassificering.Läs mer...

Forskning inom Fire Research

Forskningen spänner från fundamental teori till tillämpade storskaliga försök.Läs mer...

Brandtekniska beräkningar

Användningen av beräkningsmodeller har expanderat enormt de senaste åren. SP är aktiva inom utvecklingen. Här finns olika typer av beskrivningar av olika typer av beräkningsmodeller.Läs mer...

Sjöfart och Offshore

SP är en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Off-Shorebranschen.Läs mer...

Brandposten

Läs de senaste numren av Brandposten.Läs mer...

Fire Safety Engineering

Read more about developing performance-based codes, advanced calculations and modeling, performing independent third party reviews, and offering ad-hoc testing for non-standard fire situations.Läs mer...

Utbildningar brand, risk och säkerhet

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser och temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Konsumentinformation

Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kompetenscentrum

SP Batteri- och hybridsystem, en forskningsmiljö med batteritestcenterSP Fuel Storage SafetySP Sjöfart och OffshoreSP Tunnel and Underground Safety Centre

Kontaktpersoner

Enhetschef
Björn Sundström

Tel: 010-516 50 86

Branddynamik
Tommy Hertzberg

Tel: 010-516 50 46

Konstruktioner
Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

Forskning
Michael Försth

Tel: 010-516 52 33

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: