Tjänster

ETC:s forskningsinriktade verksamhet resulterar både i fördjupade kunskaper, praktiskt kunnande och avancerad experimentell utrustning. Utifrån våra kunders intressen söker vi gemensamt efter att kunna nyttja dessa resurser på bästa sätt.

Genom nära relation och tät kommunikation med kunden strävar vi efter att framgångsrikt och kostnadseffektivt lösa aktuellt problem.Ett typiskt projekt vid ETC börjar med en förstudie som leder till beräkningar och experimentella försök för att ge svar på en viss frågeställning. Ofta innehåller ett projekt olika delar inom ETC:s övergripande tjänstekategorier. Besök våra tjänstesidor via länkarna för våra tjänstekategorier till höger eller bredvid bilden ovan.

 

För personlig diskussion kring vad ETC skulle kunna göra för just er, kontakta i första hand: Magnus Marklund, VD (010-516 6185)


eller följande tjänsteansvariga personer:

- Henrik Wiinikka, Experiment (010-516 6176)
- Marcus Gullberg, Beräkningar (010-516 6171)
- Olov Öhrman, Utredningar (010-516 6174)

Relaterad information

Kontaktpersoner

Magnus Marklund

Tel: 010-516 61 85

Henrik Wiinikka

Tel: 010-516 61 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.