Biobaserade material, en del av RISE Bioekonomi

Biobaserade material utvecklar material, produkter och processer för träindustrin för att främja utvecklingen av s.k. ekoeffektiva trä- och träbaserade produkter. Syftet är bland annat att stärka trämaterialets konkurrenskraft.

 

 

 

 

 

Syftet med verksamheten är att stärka trämaterialets konkurrenskraft genom att öka värdet hos trä- och träbaserade produkter samt att bidra till introduktionen av nya produkter på marknaden.

Speciellt viktiga verksamhetsområden är
  • Sågverk
  • Trämanufaktur
  • Mätteknik
  • Impregnerat trä
  • Modifierat trä
  • Ytbehandlat trä
  • Sammansatta produkter (EWP) eller produkter bestående av nya materialkombinationer, t ex trä-polymer kompositer (wood polymer composites, WPCs)

Inriktningen är i huvudsak träbaserade produkter i användning som byggnadsmaterial, speciellt i olika utomhustillämpningar och marina miljöer, och även i användning som snickerier och möbler. I arbetet utnyttjas också verktyg för bedömning av produkters livslängd och miljöpåverkan.

Verksamheten bedrivs industrinära, såväl nationellt som internationellt och koordineras med verksamheten inom kompetenscentret EcoBuild.

Lighthouse EcoBuild

Lighthouse EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. Läs mer...
Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Limning av virke, limträ, fönster

Kontaktpersoner

Hans Holmberg

Tel: 010-516 62 55

Kristoffer Segerholm

Tel: 010-516 62 59

Anders Bystedt

Tel: 010-516 65 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: